Home

Wrijving | Wachterslaan 79 | 6523 RS Nijmegen
06 15 42 96 33
marlies@wrijvinggeeftglans.nl | www.wrijvinggeeftglans.nl

Het Wrijvingeffect

Mensen ondersteunen in hun ontwikkeling is een belangrijke drijfveer voor mij. In mijn aanpak als coach, procesbegeleider of manager houd ik zicht op de stip op de horizon. Tegelijkertijd schakel ik eenvoudig naar het individu of het team. Ik maak het verschil door me met de ander te verbinden, zonder het proces over te nemen. Daarvoor creëer ik een veilige omgeving, nodig uit tot verdieping en waardeer dat wat er is. Vanuit de overtuiging 'als de een het kan, kan een ander het leren' begeleid ik mensen in hun proces.

 

Ik ondersteun organisaties in het samen met medewerkers realiseren van de gewenste verandering. De strategische koers vertaal ik naar een goede inrichting van de organisatie en processen en versterk de samenwerking in teams. Ik werk resultaatgericht en neem hierin de mensen mee door hen actief te betrekken en te inspireren. We gaan samen op weg, waarbij experimenteren, proberen en verbeteren leidend zijn in de beweging.

 

Ik help mensen waar ze het moeilijk vinden en als het nodig is confronteer ik met respect. In mijn leiderschap varieer ik, op basis van wat er nodig is, tussen op afstand beschouwen en van dichtbij praktisch inspireren.

 

In samenwerken gaat het om het delen van verantwoordelijkheden vanuit een gedeelde ambitie en hoe je daar samen vorm aan geeft. Ik focus op integraal samenwerken en verbind altijd op dat wat teams met elkaar delen: het hogere doel van ons handelen.  Hierbij hoort ook afscheid nemen van oude, niet effectieve aanpakken, gewoontes en oordelen. Samen op zoek naar criteria en die verbinden in een gezamenlijke aanpak. Voor wie doen we het? Wat willen we bereiken? Dit zijn cruciale vragen die ik stel in het optimaliseren van samenwerking. Ik houd vast aan waar we naar toe willen en betrek de hele keten.